Skip to main content

Εκτός από τους όρους χρήσης που προβλέπονται και αναφέρονται στη σελίδα «Όροι Χρήσης», η πλατφόρμα mooc.edu.gr θεωρεί υποχρέωσή της να προσθέσει και τις ακόλουθες ηθικές δεσμεύσεις που αφορούν τόσο στις δικές της υποχρεώσεις απέναντι στους/στις επιμορφούμενους/ες όσο και στους κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν οι τελευταίοι.

Δεσμεύσεις για την πλατφόρμα mooc.edu.gr

1. Ποιότητα των μαθημάτων

Το ΙΤΥΕ και το ΥΠΑΙΘ δεσμεύονται ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε όλα τα μαθήματα που διατίθενται μέσα από την πλατφόρμα mooc.edu.gr να είναι υψηλής ποιότητας.

2. Συνεχής ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο των μαθημάτων

Το ΙΤΥΕ και το ΥΠΑΙΘ δεσμεύονται ότι όλα τα μαθήματα που διατίθενται μέσα από την πλατφόρμα mooc.edu.gr θα είναι συνεχώς και ελεύθερα (δηλ. δωρεάν) προσβάσιμα από την πρώτη ανάρτησή τους και μετά, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα προσφέρονται ως ενεργά μαθήματα, με το φόρουμ ανοικτό και διδακτική στήριξη από τον «συγγραφέα» τους ή τους συνεργάτες του. Σε αυτές τις «νεκρές» περιόδους, το μάθημα θα είναι διαθέσιμο για αυτομελέτη σε όποιον επιθυμεί να το μελετήσει και, ενδεχομένως, να εξεταστεί σε αυτό, όταν προσφερθεί εκ νέου ως «ενεργό μάθημα».

3. Έκδοση βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης

Στο τέλος κάθε περιόδου κατά την οποία ένα μάθημα είναι ενεργό —με το φόρουμ ανοικτό και κατάλληλη διδακτική στήριξη— ο/η επιμορφούμενος/η που ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του δικαιούται να λάβει μια Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης, η οποία όμως βασίζεται στη δική του «εν τιμή» διαβεβαίωση (δείτε Κώδικα Τιμής παρακάτω) ότι η επιτυχία του στα επιμέρους τεστ και την τελική εξέταση είναι καρπός της προσωπικής του προσπάθειας και κανενός άλλου.

Η έκδοση των βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης γίνεται από την πλατφόρμα και οι επιμορφούμενοι/ες μπορούν να «κατεβάσουν» όσα αντίγραφα επιθυμούν.

Η πλατφόρμα mooc.edu.gr οφείλει να κάνει επίσης σαφές στους χρήστες της ότι οι παραπάνω βεβαιώσεις δεν έχουν ακαδημαϊκό αντίκρισμα και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήρια για να εγερθεί οποιαδήποτε αξίωση αναγνώρισής τους από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Κώδικας δεοντολογίας που δεσμεύονται να τηρούν οι χρήστες/επισκέπτες

Ο κώδικας δεοντολογίας ισχύει για όλες τις σελίδες της πλατφόρμας mooc.edu.gr. Περιλαμβάνονται όλα τα διαδικτυακά μαθήματα, λίστες αλληλογραφίας, κανάλια κοινωνικών μέσων και οποιαδήποτε εργαλεία τρίτων χρησιμοποιούνται για να επικοινωνούν μεταξύ τους τα μέλη της πλατφόρμας mooc.edu.gr, ως μέρος των δραστηριοτήτων τους σε αυτή. Επιπλέον, οι παραβιάσεις αυτού του κώδικα δεοντολογίας εκτός πλατφόρμας και λοιπών υπηρεσιών ενδέχεται να επηρεάσουν τη δυνατότητα ενός ατόμου να συμμετέχει σε αυτή.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας, σας ζητάμε να τον αναφέρετε μέσω email στο e-mail support@mooc.edu.gr.

Να είστε φιλικοί, φιλόξενοι και υπομονετικοί

Προσπαθούμε να είμαστε μια κοινότητα που καλωσορίζει και υποστηρίζει ανθρώπους από όλα τα υπόβαθρα και ταυτότητες. Αυτή περιλαμβάνει μέλη οποιασδήποτε φυλής, εθνικότητας, πολιτισμού, εθνικής καταγωγής, χρώματος, μεταναστευτικής κατάστασης, κοινωνικής και οικονομικής τάξης, εκπαιδευτικού επιπέδου, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και έκφρασης, ηλικίας, μεγέθους, οικογενειακής κατάστασης, πολιτικών πεποιθήσεων, θρησκείας και ψυχικής και σωματικής ικανότητας, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά. Είναι σημαντικό, όταν αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας, να αναγνωρίζουμε αυτήν την ποικιλομορφία και να μην κάνουμε διακρίσεις μεταξύ μας.

Λόγω αυτής της ποικιλομορφίας, η κατανόησή μας για το πώς λειτουργούν τα πράγματα θα είναι διαφορετική, οι πολιτιστικές και γλωσσικές αναφορές μας θα είναι διαφορετικές και θα έχουμε πολύ διαφορετικές λύσεις στα προβλήματα που συζητάμε. Αυτό είναι ένα βασικό πλεονέκτημα της κοινότητας, αλλά απαιτείται να είμαστε υπομονετικοί και φιλικοί, όταν αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας. Μια αναφορά που κάνετε μπορεί να μην είναι σαφής σε κάποιον άλλο και, συνεπώς, η απάντησή του μπορεί να είναι λιγότερο σαφής για εσάς. Αυτό απαιτεί υπομονή και να είμαστε ανοικτοί σε νέες γνώσεις, στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε την άποψη κάποιου άλλου.

Να είστε εποικοδομητικοί

Η κριτική σκέψη είναι ένα ευπρόσδεκτο κομμάτι των δραστηριοτήτων της κοινότητάς μας, αλλά αυτή πρέπει πάντα να γίνεται φιλικά και να είναι εποικοδομητική. Η κριτική πρέπει πάντοτε να συνοδεύεται από συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα, λαμβάνοντας πάντα υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο του αντικειμένου της κριτικής. Για παράδειγμα, όταν εξετάζετε την εργασία κάποιου άλλου στην κοινότητα, φροντίστε να λάβετε υπόψη το πολιτιστικό υπόβαθρο και τις συνθήκες εργασίας του, όταν προσφέρετε προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να βελτιώσει την εργασία του.

Να είστε προσεκτικοί

Η δουλειά σας θα χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα και με τη σειρά σας θα εξαρτηθείτε από τη δουλειά άλλων. Οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνετε θα επηρεάσει άλλους χρήστες και συναδέλφους σας και θα πρέπει να λάβετε υπόψη τυχόν συνέπειες κατά τη λήψη αποφάσεων. Θυμηθείτε ότι είμαστε μια παγκόσμια κοινότητα, οπότε ενδέχεται να μην επικοινωνείτε στην κύρια γλώσσα κάποιου άλλου.

Να φέρεστε με σεβασμό

Δεν είναι δυνατόν να συμφωνούμε όλοι μας όλη την ώρα, αλλά η διαφωνία δεν αποτελεί δικαιολογία για κακή συμπεριφορά και κακούς τρόπους. Ίσως όλοι να είμαστε εκνευρισμένοι κάποιες στιγμές, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτόν τον εκνευρισμό να μετατραπεί σε προσωπική επίθεση. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μια κοινότητα όπου οι άνθρωποι αισθάνονται άβολα ή απειλούνται δεν είναι παραγωγική. Τα μέλη της κοινότητας της πλατφόρμας mooc.edu.gr θα πρέπει φέρονται με σεβασμό στα άλλα μέλη της πλατφόρμας, αλλά και σε άτομα εκτός της κοινότητας της πλατφόρμας.

Να επιλέγετε με σύνεση τις λέξεις που χρησιμοποιείτε

Είμαστε μια κοινότητα επαγγελματιών και συμπεριφερόμαστε με επαγγελματισμό. Να είστε ευγενικοί με τους άλλους. Μην προσβάλλετε ή μειώνετε άλλους συμμετέχοντες. Η παρενόχληση ή άλλη συμπεριφορά αποκλεισμού δεν είναι αποδεκτές συμπεριφορές. Σε αυτές τις μη αποδεκτές συμπεριφορές περιλαμβάνονται, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Απειλές βίας ή λεκτικές επιθέσεις σε άλλους
 • Αστεία και εκφράσεις που υποστηρίζουν κάποια μορφή διάκρισης
 • Δημοσίευση καταφανώς σεξουαλικού ή βίαιου περιεχομένου
 • Δημοσίευση (ή απειλή για δημοσίευση) προσωπικών στοιχείων ή στοιχείων που μπορούν να οδηγήσουν στην αναγνώριση άλλων ατόμων («doxing»)
 • Προσωπικές προσβολές, ειδικά εκείνες που χρησιμοποιούν ρατσιστικούς ή σεξιστικούς όρους
 • Ανεπιθύμητη σεξουαλική προσοχή
 • Υποστήριξη ή ενθάρρυνση οποιασδήποτε από τις παραπάνω συμπεριφορές
 • Επαναλαμβανόμενη παρενόχληση άλλων. Σε γενικές γραμμές, εάν κάποιος σας ζητήσει να σταματήσετε μια συμπεριφορά σας, τότε σταματήστε.

Όταν διαφωνείτε με κάποιον, προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί

Οι διαφωνίες, τόσο κοινωνικές όσο και τεχνικές, συμβαίνουν συνεχώς και η πλατφόρμα mooc.edu.gr δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι σημαντικό να επιλύουμε εποικοδομητικά τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν από διαφορετικές απόψεις. Θυμηθείτε ότι είμαστε διαφορετικοί. Η ισχύς της πλατφόρμας mooc.edu.gr πηγάζει από την ποικιλομορφία της κοινότητάς της. Αποτελείται από ανθρώπους προερχόμενους από ένα ευρύ φάσμα υποβάθρων. Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα. Το να μην καταλαβαίνουμε γιατί κάποιος έχει μια συγκεκριμένη άποψη, δεν σημαίνει ότι η άποψη αυτή είναι λανθασμένη. Μην ξεχνάτε ότι είναι ανθρώπινο να κάνει κανείς ένα λάθος και το να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον δεν οδηγεί πουθενά. Αντίθετα, επικεντρωθείτε στην επίλυση προβλημάτων και την εκμάθηση από λάθη.

Κώδικας συμπεριφοράς για το φόρουμ

Η σωστή λειτουργία του φόρουμ απαιτεί επίσης τη δέσμευσή σας στην τήρηση αυτονόητων κανόνων σεβασμού της προσωπικότητας των άλλων συμμετεχόντων. Ο/Η επιμορφούμενος/η που συμμετέχει στο φόρουμ δεσμεύεται ότι θα απέχει από τη δημοσίευση -ή αναδημοσίευση- υλικού άσχετου προς το περιεχόμενο και τον σκοπό του μαθήματος. Ειδικότερα, απαγορεύεται αυστηρά η δημοσίευση περιεχομένου που:

 • δυσφημεί και προσβάλλει την προσωπικότητα άλλων
 • μετατρέπει τις απόλυτα θεμιτές ακαδημαϊκές διαφωνίες σε προσωπικές διενέξεις και αντιπαραθέσεις
 • περιέχει επιπλήξεις και χλευασμό προς άλλα μέλη, για παράδειγμα πάνω σε τεχνικά θέματα ή θέματα γνώσεων και κατανόησης του μαθήματος
 • περιέχει επιθετικά ή ειρωνικά σχόλια προς επιμορφούμενους, διδάσκοντες ή το προσωπικό της πλατφόρμας mooc.edu.gr. Τα σχόλια αυτά θα διαγράφονται αμέσως.
 • παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
 • διακινεί προσωπικά στοιχεία άλλων μελών
 • διαφημίζει ή προωθεί εμπορικά προϊόντα
 • συνιστά κομματική προπαγάνδα
 • είναι ενσυνείδητα ανακριβές, με σκοπό την παραπλάνηση άλλων

 • o προέρχεται από δεύτερο λογαριασμό πρόσβασης ενός χρήστη
  o περιέχει ιούς παντός είδους, κατεστραμμένα αρχεία, κακόβουλο λογισμικό ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να βλάψει τη λειτουργία του υπολογιστή ή τα αρχεία ενός άλλου

Σημειώνεται πως, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος εκ των χρηστών παραβιάζει τους παραπάνω κανόνες, τότε θα λαμβάνει μια πρώτη προειδοποίηση για επανόρθωση και, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν πραγματοποιηθεί, θα αφαιρείται η επίμαχη ανάρτηση. Σε δεύτερη φάση, θα αποκλείεται ο/η χρήστης από νέες αναρτήσεις στο φόρουμ και, ως έσχατη λύση, η πλατφόρμα mooc.edu.gr θα προχωρά στην οριστική διαγραφή του από την πλατφόρμα, με όποια συνέπεια αυτή επιφέρει (απώλεια βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης, κ.ο.κ.). Τέλος, η πλατφόρμα επιφυλάσσεται για όποια άλλη ενέργεια προστασίας τόσο των χρηστών της όσο και των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Ο/η επιμορφούμενος/η οφείλει επίσης να γνωρίζει ότι, αν οι αναρτήσεις του στο φόρουμ παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του/της. Ειδικότερα, είναι αποκλειστικά δική του/της ευθύνη να γνωρίζει αν το περιεχόμενο κάποιων από τις αναρτήσεις του/της αποτελεί πνευματικό έργο τρίτων που εμπίπτει στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, οπότε αυτός/η και μόνο -και όχι το ΙΤΥΕ- υπέχει ευθύνη για την παράνομη δημοσίευσή του.

Κώδικας τιμής

Ο/η επιμορφούμενος/η που εγγράφεται σε μάθημα στην πλατφόρμα mooc.edu.gr δεσμεύεται ηθικά -με τον λόγο της προσωπικής του τιμής- ότι η επιτυχία του στην εξεταστική διαδικασία του μαθήματος (εβδομαδιαία τεστ, γραπτά δοκίμια, τελική εξέταση κ.λπ.) είναι καρπός αποκλειστικά της δικής του προσωπικής προσπάθειας και όχι κάποιου άλλου προσώπου ή μιας οποιασδήποτε άλλης αθέμιτης διαδικασίας. Ειδικότερα, ο/η επιμορφούμενος/η δεσμεύεται ότι:

o Θα διατηρεί μόνο έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα mooc.edu.gr και ότι δεν θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε άλλο να χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο ή τον κωδικό του.
o Δεν θα επιχειρήσει να βελτιώσει την επίδοσή του με ανέντιμο τρόπο ή να προκαλέσει βλάβη στην επίδοση άλλων.
o Δεν θα αναρτήσει στο φόρουμ λύσεις ή απαντήσεις βαθμολογούμενων ασκήσεων, πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής τους.

Κατά τα άλλα όμως, οι επιμορφούμενοι/ες ενθαρρύνονται να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο μέσω του φόρουμ, ανταλλάσσοντας γνώμες και ιδέες πάνω στα θέματα και τα προβλήματα που τους τίθενται μέσα σε ένα κλίμα μαθησιακής αλληλεγγύης και συλλογικής προσπάθειας. Όμως, η συνεργασία -εντός ή εκτός του φόρουμ- θα πρέπει να περιορίζεται στα προκαταρκτικά στάδια της λύσης ενός προβλήματος -δηλαδή στο ξεκαθάρισμα της βασικής ιδέας- και ο καθένας να συνεχίζει μόνος του από εκεί και πέρα.