Skip to main content

Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά - Α' βάθμια


Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) - European SchoolNet (EUN)
«Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά - A' βάθμια»

Καλώς ήρθατε στο 2ο MOOC που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας mooc.edu.gr με τίτλο:
«Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά - A' βάθμια»
που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στη σελίδα αυτή

Περιγραφή

Ως εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε συνεχώς ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η πανδημία του κορονοϊού ώθησε την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο σε μια απότομη στροφή σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είμαστε, όμως, κατάλληλα προετοιμασμένοι να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και εργαλεία; Οι νέες προκλήσεις μας καλούν να εκσυγχρονίσουμε τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς τις μεθόδους και τα θέματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης που προφέρονται.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρωνόμαστε στις τέσσερις βασικές δεξιότητες που με βάση το αρχικό γράμμα της ονομασίας τους στα αγγλικά αποκαλούνται τα 4Cs: Αυτές είναι η συνεργασία (Collaboration), η επικοινωνία (Communication), η κριτική σκέψη (Critical Thinking) και η δημιουργικότητα (Creativity), οι οποίες, από κοινού, βοηθούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις. Τα 4Cs ενισχύουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να βρουν το δρόμο τους, προσωπικά, κοινωνικά και επαγγελματικά, στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, ενώ συγχρόνως διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η κατανόηση και ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός. Η τεχνολογία μπορεί να σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε αυτές τις δεξιότητες στους μαθητές και σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διερευνήσουμε το πώς!

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με αυτές τις δεξιότητες και να ανακαλύψουν μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να τις αναπτύξουν, οργανώνοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες και χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα που διαθέτουμε, τα οποία είναι πλέον ιδιαίτερα αναγκαία.

Αυτός ο κύκλος μαθημάτων είναι ανοιχτός σε όλους. Δεν υπάρχουν επίσημα προαπαιτούμενα για την εγγραφή, εκτός από τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Μπορείτε να μοιράζεστε τις ιδέες, σκέψεις και προσδοκίες σας για το πρόγραμμα από τώρα. Αξιοποιήστε το Twitter μέσω #ΜαθαίνουμεΨηφιακά, #moocedugr ή την ομάδα μας στο Facebook.

Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός: Η εμβάθυνση της γνώσης των συμμετεχόντων για τις τέσσερις βασικές δεξιότητες μάθησης και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Στόχοι: Ο κύκλος μαθημάτων θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες:

Να έχουν μια βαθύτερη κατανόηση για:

 • Τα 4Cs (Συνεργασία, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα) και πώς μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές για το μέλλον
 • Τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης
 • Το ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην καινοτόμο διδασκαλία και μάθηση

Να είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόσουν στην καθημερινή τους διδασκαλία καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης των 4Cs των μαθητών
 • Αναστοχαστούν σχετικά με τις πρακτικές τους και να αυτοαξιολογήσουν την παιδαγωγική ψηφιακή τους ικανότητα
 • Αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να κινητοποιήσουν τους μαθητές και να υποστηρίξουν την προσωπική τους ανάπτυξη
 • Δημιουργήσουν και εφαρμόσουν το δικό τους καινοτόμο σχέδιο μαθήματος
 • Συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με συναδέλφους, μοιράζοντας ιδέες σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης

Κοινό-στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγούς, δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων) που εργάζονται με μαθητές ηλικίας από 4 έως 12 ετών και επιθυμούν να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες των μαθητών τους μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει μια εισαγωγή στο αντικείμενο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω την πρακτική τους σε επακόλουθες επιμορφώσεις και δραστηριότητες.

Προϋποθέσεις

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα είναι ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει. Αρκεί να έχετε:

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτετε υπολογιστή
 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Διάρκεια και εκτιμώμενος όγκος εργασίας του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 6,5 εβδομάδες. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για το πρόγραμμα είναι περίπου 5 ώρες την εβδομάδα (περίπου 30 ώρες συνολικά).

Σύνοψη προγράμματος

Η δομή του προγράμματος μάς καθοδηγεί στο ταξίδι της συνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας, εστιάζοντας στην επικοινωνία, την κριτική σκέψη και τις δημιουργικές δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτήν τη διαδικασία.

Διδακτική ενότητα 1 - Συνεργασία: Δουλεύοντας μαζί για την επίτευξη ενός κοινού στόχου

Διδακτική ενότητα 2 - Επικοινωνία: Η δεξιότητα που χτίζει διαπροσωπικές σχέσεις

Διδακτική ενότητα 3 – Κριτική σκέψη: Η δεξιότητα αμφισβήτησης ισχυρισμών

Διδακτική ενότητα 4 - Δημιουργικότητα: Η δεξιότητα ανατροπής των καθιερωμένων

Διδακτική ενότητα 5 - Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα αξιολόγησης μεταξύ τους, όπου θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σχέδιο μαθήματος. Η αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων είναι μια τεχνική συνεργατικής μάθησης και διαμορφωτικής αξιολόγησης, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τις εργασίες των συναδέλφων τους και οι εργασίες τους αξιολογούνται από συναδέλφους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα λάβουν μια βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Πρόσωπα

Έφη Σαλτίδου - συντονίστρια μαθήματος

Η Έφη Σαλτίδου είναι η συντονίστρια του εκπαιδευτικού προγράμματος και εργάζεται πάνω σε εκπαιδευτικά έργα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου από το 2017. Επί του παρόντος, σχεδιάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στρατηγικές και δραστηριότητες για τους κύκλους μαθημάτων στο Teacher Academy του School Education Gateway και υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται και προσφέρονται στο Future Classroom Lab.

Νεκτάριος Φαρασόπουλος - εκπαιδευτής-διευκολυντής

Ο Νεκτάριος Φαρασόπουλος είναι δάσκαλος και τα τελευταία χρόνια υπηρετεί ως διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με κατεύθυνση την Εκπαιδευτική Ηγεσία και έχει παρακολουθήσει πληθώρα επιμορφωτικών δράσεων από φορείς όπως το ΕΚΔΔΑ, το European Schoolnet, το CERN, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και άλλοι, ενώ έχει διακριθεί σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς. Έχει συμμετάσχει στη δημιουργία Μαζικών Διαδικτυακών Ανοιχτών Μαθημάτων (MOOC) για εκπαιδευτικούς και παράλληλα είναι πρεσβευτής των δράσεων eTwinning και Scientix, πολλαπλασιαστής των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και Lead Teacher της δράσης Aerospace In Class.

Μαρία Τσαπάρα - εκπαιδευτής-διευκολυντής

Η Μαρία Τσαπάρα είναι Νηπιαγωγός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2006. Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στο 2ο Νηπιαγωγείο Περάματος. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ΤΠΕ για την εκπαίδευση του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ. Είναι επιμορφώτρια Β επιπέδου ΤΠΕ, leading Teacher στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού και Scientix Ambassador. Συμμετέχει σε συνεργατικά προγράμματα eTwinning και σε άλλες καινοτόμες δράσεις καθώς θεωρεί πως η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία και η κριτική σκέψη συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του ενεργού πολίτη του 21ου αιώνα, δίνοντας τα εφόδια στους/στις μαθητές/τριες να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της νέας εποχής.

Ιωάννης Βεντούρης - επιστημονικός παιδαγωγικός σύμβουλος

Ο Ιωάννης Βεντούρης είναι Σύμβουλος Β’ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ) και έχει την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος όσον αφορά το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο και την τεκμηρίωσή του. Είναι πιστοποιημένος επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ, έχει απασχοληθεί σε επιμορφωτικά προγράμματα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και έχει διατελέσει Επιμορφωτής Β’ στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΜΠΕ). Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Έχει κάνει δημοσιεύσεις και έρευνες σε θέματα όπως η αξιοποίηση των ΤΠΕ και της τέχνης στην εκπαίδευση, η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και η αποτίμηση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πράξης.Συντονισμός, Επιστημονική-Παιδαγωγική Υποστήριξη: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
 1. Κωδικός Μαθήματος

  Digital_Learning_Teaching2
 2. Ημερομηνία Έναρξης Μαθημάτων

 3. Ημερομηνία Λήξης Μαθημάτων

 4. Προσπάθεια

  30 ώρες
Εγγραφή