Skip to main content

Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά - Β' βάθμια


Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) - European SchoolNet (EUN)

Καλώς ήρθατε στο 1ο MOOC που προσφέρεται μέσω της πλατφόρμας mooc.edu.gr με τίτλο:
«Μαθαίνουμε Ψηφιακά, Διδάσκουμε Ψηφιακά» - Β' βάθμια
που αφορά στην παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μπορείτε να εγγραφείτε και να παρακολουθήσετε μόνο το αρχειοθετημένο πρόγραμμα, το οποίο σας παρέχει πρόσβαση σε όλες τις ενότητες και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος που περιελάμβανε σύγχρονες δράσεις ολοκληρώθηκε. Κατά τη διάρκεια ενός κύκλου προγράμματος οι συμμετέχοντες έχουν άμεση υποστήριξη και τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς προκειμένου να υποβάλουν την τελική εργασία τους και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Στη σελίδα αυτή

Περιγραφή

Ως εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουμε συνεχώς ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις, οι οποίες οφείλονται στις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Η πανδημία του κορονοϊού ώθησε την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο σε μια απότομη στροφή σε μορφές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είμαστε, όμως, κατάλληλα προετοιμασμένοι να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και εργαλεία; Οι νέες προκλήσεις μας καλούν να εκσυγχρονίσουμε τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και να επαναπροσδιορίζουμε συνεχώς τις μεθόδους και τα θέματα διδασκαλίας και εκπαίδευσης που προφέρονται.

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρωνόμαστε στις τέσσερις βασικές δεξιότητες που με βάση το αρχικό γράμμα της ονομασίας τους στα αγγλικά αποκαλούνται τα 4Cs: Αυτές είναι η συνεργασία (Collaboration), η επικοινωνία (Communication), η κριτική σκέψη (Critical Thinking) και η δημιουργικότητα (Creativity), οι οποίες, από κοινού, βοηθούν τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις. Τα 4Cs ενισχύουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να βρουν το δρόμο τους, επαγγελματικά, προσωπικά και κοινωνικά, στον σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, ενώ συγχρόνως διευκολύνουν την ανάπτυξη άλλων σύγχρονων δεξιοτήτων, όπως η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η κατανόηση και ο ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός. Η τεχνολογία μπορεί να σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε αυτές τις δεξιότητες στους μαθητές και σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα διερευνήσουμε το πώς!

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις σχετικά με αυτές τις δεξιότητες και να ανακαλύψουν μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές τους να τις αναπτύξουν, οργανώνοντας κατάλληλες εκπαιδευτικές εμπειρίες και χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα που διαθέτουμε, τα οποία είναι πλέον ιδιαίτερα αναγκαία.

Το πρόγραμμα αυτό είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους χωρίς προαπαιτούμενα.

Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός: Η εμβάθυνση της γνώσης των συμμετεχόντων για τις τέσσερις βασικές δεξιότητες μάθησης και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία και τη μάθηση

Στόχοι: έως το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Να έχουν μια βαθύτερη κατανόηση για:

 • Τα 4Cs (Συνεργασία, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα) και πώς μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές για το μέλλον
 • Τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μάθησης
 • Το ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην καινοτόμο διδασκαλία και μάθηση

Να είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόσουν στην καθημερινή τους διδασκαλία καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης των 4C των μαθητών
 • Αναστοχαστούν σχετικά με τις πρακτικές τους και να αυτοαξιολογήσουν την παιδαγωγική ψηφιακή τους ικανότητα
 • Αξιοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να κινητοποιήσουν τους μαθητές και να υποστηρίξουν την προσωπική τους ανάπτυξη
 • Δημιουργήσουν και εφαρμόσουν το δικό τους καινοτόμο σχέδιο μαθήματος
 • Συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν με συναδέλφους, μοιράζοντας ιδέες σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης

Κοινό-στόχος

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες των μαθητών τους μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει μια εισαγωγή στο αντικείμενο, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω την πρακτική τους σε επακόλουθες επιμορφώσεις και δραστηριότητες.

Προϋποθέσεις

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για το θέμα είναι ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει. Αρκεί να έχετε:

 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτετε υπολογιστή
 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες

Διάρκεια και εκτιμώμενος όγκος εργασίας του προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρκεί 6,5 εβδομάδες. Ο εκτιμώμενος χρόνος που απαιτείται για το πρόγραμμα είναι περίπου 4-5 ώρες την εβδομάδα (περίπου 25-30 ώρες συνολικά).

Σύνοψη προγράμματος

Η δομή του προγράμματος μάς καθοδηγεί στο ταξίδι της συνεργατικής μαθησιακής διαδικασίας, εστιάζοντας στην επικοινωνία, την κριτική σκέψη και τις δημιουργικές δεξιότητες που απαιτούνται σε αυτήν τη διαδικασία.

Διδακτική ενότητα 1 - Συνεργασία: Δουλεύοντας μαζί για την επίτευξη ενός κοινού στόχου

Διδακτική ενότητα 2 - Επικοινωνία: Η δεξιότητα που χτίζει διαπροσωπικές σχέσεις

Διδακτική ενότητα 3 - Κριτική σκέψη: Η δεξιότητα αμφισβήτησης ισχυρισμών

Διδακτική ενότητα 4 - Δημιουργικότητα: Η δεξιότητα ανατροπής των καθιερωμένων

Διδακτική ενότητα 5 - Αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων

Αξιολόγηση και πιστοποίηση

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε μια δραστηριότητα αξιολόγησης μεταξύ τους, όπου θα πρέπει να αναπτύξουν ένα σχέδιο μαθήματος. Η αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων είναι μια τεχνική συνεργατικής μάθησης και διαμορφωτικής αξιολόγησης, κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν τις εργασίες των συναδέλφων τους και οι εργασίες τους αξιολογούνται από συναδέλφους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα λάβουν μια βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Πρόσωπα

Έφη Σαλτίδου - συντονίστρια μαθήματος

Η Έφη Σαλτίδου είναι η συντονίστρια του εκπαιδευτικού προγράμματος και εργάζεται πάνω σε εκπαιδευτικά έργα του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου από το 2017. Επί του παρόντος, σχεδιάζει και αναπτύσσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στρατηγικές και δραστηριότητες για τους κύκλους μαθημάτων στο Teacher Academy του School Education Gateway και υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται και προσφέρονται στο Future Classroom Lab.

Αθανασία Ζαφειροπούλου - εκπαιδευτής-διευκολυντής

Η Ζαφειροπούλου Αθανασία είναι εκπαιδευτικός Πληροφορικής και Φυσικής στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το 1994. Ενδιαφέρεται για καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στη μαθησιακή διαδικασία και κινητοποιούν τους μαθητές προς μια διερευνητική και διαθεματική προσέγγιση των αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Η συμμετοχή των τάξεων της τα τελευταία 6 χρόνια σε διασχολικές συνεργασίες eTwinning αλλά και σε άλλα συνεργατικά έργα, έχει βοηθήσει καθοριστικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Ανδρέας Γαλανός - εκπαιδευτής-διευκολυντής

O Ανδρέας Γαλανός είναι φιλόλογος και τα τελευταία χρόνια υπηρετεί στο 2ο Γυμνάσιο Χαλκηδόνας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Νεοελληνικής Φιλολογίας από το ΑΠΘ. Έχει συνεργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τη δημιουργία πρωτότυπων διδακτικών σεναρίων για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας με ΤΠΕ. Επίσης, ήταν υπεύθυνος για το σκέλος της Λογοτεχνίας της χρονογραμμής «Ιστορία και Λογοτεχνία» του περιβάλλοντος Ψηφίδες. Μέλος της ομάδας εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ που εκπόνησαν τον Φάκελο Υλικού για το μάθημα της Λογοτεχνίας της Γ´Λυκείου. Είναι βραβευμένος eTwinner και μέλος του user group εκπαιδευτικών της Europeana.

Ιωάννης Βεντούρης - επιστημονικός παιδαγωγικός σύμβουλος

Ο Ιωάννης Βεντούρης είναι Σύμβουλος Β’ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής (ΙΕΠ) και έχει την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού προγράμματος όσον αφορά το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο και την τεκμηρίωσή του. Είναι πιστοποιημένος επιμορφωτής Β’ επιπέδου ΤΠΕ, έχει απασχοληθεί σε επιμορφωτικά προγράμματα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και έχει διατελέσει Επιμορφωτής Β’ στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (ΜΠΕ). Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Έχει κάνει δημοσιεύσεις και έρευνες σε θέματα όπως η αξιοποίηση των ΤΠΕ και της τέχνης στην εκπαίδευση, η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και η αποτίμηση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πράξης.Συντονισμός, Επιστημονική-Παιδαγωγική Υποστήριξη: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
 1. Κωδικός Μαθήματος

  Digital_Learning_Teaching1
 2. Ημερομηνία Έναρξης Μαθημάτων

 3. Ημερομηνία Λήξης Μαθημάτων

 4. Προσπάθεια

  30 ώρες
Εγγραφή